logotyp Stypendia Pomostowe

XIX edycja programu Stypendiów Pomostowych

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

W celu zapoznania się z procedurą naboru oraz uzyskania rekomendacji proszę wejść na stronę https://bit.ly/FDWstypendia .

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, kartuskim, puckim lub wejherowskim.
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.;
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://bit.ly/FDWstypendia lub bezpośrednio kontaktując się z biurem Fundacji Dla Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz e-mailowo: j.maliszewski@dlawas.org .