Z przykrością informujemy o śmierci Pana Bernarda Mrozewskiego

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 75 lat zmarł Pan Bernard
Mrozewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koczała w latach 1998-2002, Wójt
Gminy Koczała w latach 2002-2006, a do 2023 r. członek i Przewodniczący Rady
Klubu Senior +.

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Koczała oraz Radą Gminy Koczała składa
wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim.