Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej

W imieniu przewodniczącej Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Człuchowie p. Ewy Gwiżdż, uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Powiatowej PIR, które odbędzie się w Domu Kultury w Przechlewie ul. Młyńska 11, 21 lutego  2024 (środa) o godz. 11.00.

Proponowany porządek posiedzenia;

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Współpraca z samorządem rolniczym – Wójt Gminy Przechlewo Krzysztof Michałowski.
3. Aktualne działania Weterynarii – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie – Ryszard Sajnóg.
4. Aktualne działania AR i MR – Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Człuchowie – Renata Kacalak.
5. Aktualne działania KRUS – Kierownik Mariusz Birosz.
6. Informacje z działalności Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej –Wiesław Burzyński.
7. Zagospodarowanie, sprzedaż, dzierżawa gruntów z zasobów Skarbu Państwa w powiecie człuchowskim – Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim – Radosław Szatkowski.
8. Aktualne wiadomości z PODR Człuchów – Kierownik PODR Człuchów – Anna Kamińska.
9. Wnioski i sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.