nagłówek graficzny o treści: informacja

Zgłoś się na staż do Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej.

Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej poszukuje stażystki/ stażysty do wykonywania zadań w obszarze obsługi administracyjno-biurowej oraz funduszy unijnych.

Życiorys oraz list motywacyjny można składać drogą mailową na adres biuro@lgdzc.pl z dopiskiem Staż LGDZC.

Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 13 lutego 2023 r. do godz. 16.00.

Uwaga! Zainteresowane osoby muszą spełniać warunki niezbędne do odbycia stażu finansowanego ze środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy. Prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od lutego/ marca 2023 r.

Informacje o stanowisku i wymaganiach

Główne obowiązki:

 • udział w obsłudze administracyjno-organizacyjnej Stowarzyszenia,
 • współpraca przy przygotowywaniu informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami,
 • udział w czynnościach związanych z pracami merytorycznymi nad Lokalną Strategią Rozwoju,
 • tworzenie pism, notatek, informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • udział w obsłudze strony internetowej Stowarzyszenia.

Główne wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane wyższe)
 • podstawowa wiedza z zakresu funduszy unijnych
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru III sektora.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Miejsce wykonywania pracy: Debrzno, ul. Ogrodowa 26 – biuro stowarzyszenia oraz obszar funkcjonowania stowarzyszenia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
 • osobistego – siedziba LGD Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26 Debrzno,
 • telefonicznego 881 918 121, 59 83 35 930,
 • mailowego biuro@lgdzc.pl.
nagłówek graficzny o treści: informacja