Odwołanie planowanych akcji wyjazdowych poboru krwi

Informujemy, że w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na krew ze strony szpitali oraz wystarczającymi stanami krwi odwołane zostały wszystkie akcje wyjazdowe poboru krwi w miesiącu marcu.

Oddziały Terenowe w Lęborku i Chojnicach pozostają nieczynne do 26 marca 2021 roku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku będzie nieczynne dla osób oddających krew pełną w dniach 22 marca i 29 marca 2021 roku.

Rejestracja na szczepienia osób z roczników 1952-1954

W dniach 18-20 marca 2021 roku trwa rejestracja osób chętnych na szczepienie przeciwko wirusowi SARS CoV-2 z roczników 1952,1953 i 1954.

Rejestracji można dokonać poprzez:

Przypominamy, że Gmina Koczała organizuje transport do najbliższego punktu szczepień dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami,
• mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie.

Warunkiem przewozu jest zgłoszenie takiej potrzeby z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poprzez kontakt z gminnym koordynatorem transportu pod numerem telefonu: 598574067 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:30 lub e-mail: szczepienia@koczala.pl.

Informujemy, że osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym, będą mogły skorzystać ze szczepień w miejscu swojego pobytu. Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Nawożenie pól

Spółka Goodvalley Agro Spółka Akcyjna informuje, że w dniach od 8 marca do 19 marca 2021 r. odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Koczała.

Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny. Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól Spółka ogranicza poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców należy kontaktować się z działem Produkcji Roślinnej w Pawłówkukierownik produkcji roślinnej – Wiesław Wójcik, numer telefonu 608 308 412.

Spółka zapewnia, że postara się uwzględnić zgłaszane uwagi na ile to będzie możliwe i dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem.