Czyste Powietrze – szansa na kolejne dofinansowanie

Część osób, które już raz skorzystały z dofinansowań w ramach Programu „Czyste Powietrze”, może się ubiegać się o środki ponownie. Dotyczy to tych właścicieli nieruchomości, którzy poprzedni wniosek składali po 15.05.2020 r. i nie wykorzystali wówczas całej przysługującej im puli środków.

Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które z dofinansowaniem z Programu „Czyste Powietrze” wymieniły tylko piec, a teraz chciałyby dokonać termomodernizacji budynku oraz tych, którzy mają już piec co najmniej klasy 5 i chciałyby teraz ocieplić swój dom oraz wymienić w nim okna i drzwi. Warunkiem jest też, że nie pobierali oni wcześniej dofinansowania na tę część zadania.

Właściciele nieruchomości, którzy nigdy dotąd nie składali wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” mogą ubiegać się nawet o 136 200 zł wsparcia. Pieniądze mogą być przeznaczone na wymianę źródła ogrzewania, ocieplenie ścian, stropu i podłogi, wymianę okien i drzwi oraz budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania, udzielane są w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się w Urzędzie Gminy w Koczale, w pok. Nr 7. Punkt prowadzi Renata Minda – tel. 59 857 40 68 lub 59 857 42 58.

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.koczala.pl

Nota prawna:

Gmina Koczała jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.