Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na okres 2024 – 2029