Informacje o gminie

Koczała z lotu ptaka

Gmina Koczała leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego na terenie powiatu człuchowskiego. Z geograficznego punktu widzenia znajduje się na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego (w części zachodniej), Borów Tucholskich (we wschodniej części) oraz Pojezierza Bytowskiego (w części północnej) w zlewni rzeki Brdy (dorzecze Wisły). Według kryteriów podziału przyrodniczo-leśnego prawie cały obszar gminy należy do dzielnicy Borów Tucholskich.

Gmina Koczała sąsiaduje z pięcioma gminami: Przechlewo i Rzeczenica (powiat człuchowski), Miastko i Lipnica (powiat bytowski) oraz Biały Bór (powiat szczecinecki, woj. zachodniopomorskie). W pobliżu gminy przebiegają ważne drogi krajowe nr 20, 21, 22 i 25. Dojechać do Koczały można od strony Miastka lub Człuchowa.

Powierzchnia gminy ogółem wynosi 223 km2. Teren gminy w niemal 70% pokryty jest lasami, w których dominują świerkowe i sosnowe. Ważny element krajobrazu i ekosystemu stanowią jeziora i rzeki.

W Gminie Koczała zameldowanych jest 3458 osób (stan na dzień: 31 grudnia 2016 r.). Największą miejscowością w gminie jest Koczała, w której skupiają się ważniejsze punkty usługowo-handlowe i obsługi mieszkańców. Gospodarka w gminie koncentruje się na produkcji rolno-spożywczej, przemyśle drzewnym i usługach. Zróżnicowany krajobraz, bogactwo lasów i jezior oraz brak przemysłu sprzyjają turystyce. Panująca tu cisza i spokój pozwalają na wypoczynek w bliskim kontakcie z naturą, z dala od zgiełku i hałasu.