Dopłaty do materiału siewnego

Nabór wniosków o przyznanie dopłaty w ramach uruchomienia programu Dopłaty do materiału siewnego – kampania 2021 będzie prowadzony w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2021 roku. Formularz wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie zostanie udostępniony zgodnie z przepisem art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 945 z późn. zm.) na stronie internetowej ARIMR przed uruchomieniem naboru, to jest do dnia 25 maja 2021 roku.