Informacja o nawożeniu pól

Spółka Goodvalley Agro S.A informuje, że w dniach od 03 marca do 06 marca 2020 r.
odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Koczała.

Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny. Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól staramy się ograniczać poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców prosimy o kontakt z działem Produkcji Roślinnej w Pawłówku – Kierownik Produkcji Roślinnej – Wiesław Wójcik nr. tel. 608 308 412.

Zapewniamy, ze postaramy się uwzględnić zgłaszane uwagi na ile to będzie możliwe
i dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem.