Kurs operatora kombajnów zbożowych lub kombajnów ziolonkowych

Krajowe  Stowarzyszenie  Centrów  Kształcenia  Praktycznego

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawiczego

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

ORAZ KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZIELONKOWYCH

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu  15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 1000

 w Centrum Kultury w Czarnem ul. Kolejowa 14

rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

Odpłatność:  – 500 zł kombajn zbożowy;

                      – 100 zł kombajn zielonkowy;

                      – 100 zł – prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;