Informacja o nawożeniu pól

Spółka Goodvalley Agro S. A informuje, że w dniach od 4 maja do 7 maja 2022 roku odbędzie się zasilanie pól nawozem organicznym (gnojowicą) w rejonie obrębu miejscowości Koczała.

Nawożenie pól odbywa się zgodnie z planem nawożenia zaopiniowanym pozytywnie przez Stację Chemiczno-Rolniczą, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i zapewniający najlepsze wykorzystanie wartości nawozowej gnojowicy przez rośliny. Ewentualne uciążliwości zapachowe związane z nawożeniem pól Spółka stara się ograniczać poprzez odpowiedzialne stosowanie nowoczesnej techniki nawożenia. W razie gdyby terminy nawożenia w jakikolwiek sposób kolidowały z planami mieszkańców należy kontaktować się z działem Produkcji Roślinnej w Pawłówku–kierownikiem Produkcji Roślinnej jest Wiesław Wójcik numer telefonu 608 308 412.

Spółka zapewnia, że postara się uwzględnić zgłaszane uwagi na ile to będzie możliwe i dołoży wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć ewentualne uciążliwości związane z nawożeniem.