Ostrzeżenie dla rolników

W związku z docierającymi do Zarządu Województwa Pomorskiego niepokojącymi informacjami o licznych kradzieżach środków ochrony roślin z gospodarstw rolnych, zwracamy się do rolników z terenu gminy Koczała z ostrzeżeniem i jednocześnie prosimy o zabezpieczenie swoich magazynów.

Zarząd Województwa Pomorskiego poinformował, że zwróci się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku o prewencyjne kontrole pochodzenia sprzedawanych środków ochrony roślin na terenie województwa pomorskiego.