Ostrzeżenie o mogącym wystąpić zagrożeniu przy prowadzeniu prac rolnych w pobliżu linii energetycznych w czasie upału

Energa Operator S.A. apeluje do rolników o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach polowych wysokim sprzętem w sąsiedztwie linii energetycznych. Występujące w ostatnim czasie wysokie temperatury są przyczyną tego, że rozgrzane przewody linii energetycznych wydłużają się, powodując zmniejszenie odległości przewodów od powierzchni gruntu. Jednocześnie rozpoczęły się prace polowe z wykorzystaniem wysokich kombajnów. Przy pracach w pobliżu linii energetycznych i bezpośrednio pod nimi może wystąpić niebezpieczeństwo zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie, a w konsekwencji zagrożenie bezpieczeństwa osób obsługujących kombajn. Takie sytuacje występują szczególnie wtedy, kiedy w celu ochłodzenia silnika, zwiększania pojemności zbiorników, czy z innych przyczyn, podnoszone są metalowe osłony maszyn. W maszynach rolniczych montowane są też anteny radiowe, co również zwiększa wysokość pracującego sprzętu. Wówczas możliwość zahaczenia maszyny rolniczej o przewody lub nadmierne zbliżenie do nich jest bardzo wysoka. Należy więc zwracać szczególną uwagę, na zachowanie bezpiecznej odległości, tj. co najmniej 1 m pracującego sprzętu od przewodów linii. Nie należy zwiększać wysokości ruchomego sprzętu rolniczego poprzez wyżej wymienione zachowania.


W przypadku gdy zauważone zostanie zagrożenie w postaci zbliżenia maszyny rolniczej do przewodów linii elektroenergetycznej prosimy o przerwanie prac polowych.


W razie wystąpienia zagrożenia należy skontaktować się z pracownikiem ENERGA OPERATOR S.A. za pośrednictwem numeru telefonu 601 994 167. Telefon jest czynny całodobowo.