Budowa i przebudowa dróg gminnych

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- I edycja

Dofinansowanie: 4 750 000,00 zł

Wkład własny: 250 000,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 5 000 000,00 zł