Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „Maluch+” 2022-2029 – edycja 2023

Utworzenie 11 miejsc żłobkowych przy przedszkolu w Koczale.

Dofinansowanie: 136 510,00 zł

Wkład własny: 863 490,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 1 000 000,00 zł