Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale.

Dofinansowanie: 229 438,00 zł

Wkład własny: 566 982,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 796 420,00 zł