Fundusz Inwestycji Lokalnych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Flaga Polski i godło Polski.
Remont ulicy Wrzosowej w Koczale wraz z instalacją oświetlenia.

Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie terenu i montaż 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych wielootworowych typu Jomb o długości 830,65 m2, z wypełnieniem między płytami z kruszywa łamanego – 273,02 m2, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o długości 735,78 m2 i poszerzeniem zjazdu z kruszywa łamanego – 50,00 m2.

Dofinasowanie: 180000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 220751,55 zł

Dofinansowanie: 180 000,00 zł

Wkład własny: 50 929,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 230 929,00 zł