Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Remont, rozbudowa I przebudowa remiz strażackich na terenie Gminy Koczała

Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł

Wkład własny: 131 600,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 2 631 600,00 zł