Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała.

Dofinansowanie: 3 500 000,00 zł

Wkład własny: 184 300,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 3 684 300,00 zł