Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale.

Dofinansowanie: 2 700 000,00 zł

Wkład własny: 55 100,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 2 755 100,00 zł