Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie – dotacja dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie.

Dofinansowanie: 29 400,00 zł

Wkład własny: 600,00 zł

Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł