Kąpielisko gminne nad jeziorem Dymno

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonuje ogólnodostępne strzeżone kąpielisko. Od 2021 roku dodatkową atrakcję dla dzieci stanowi mała zjeżdżalnia wodna. Na plaży przy pomoście ustawione są przebieralnie. Na terenie kąpieliska obowiązuje poniższy regulamin.

Regulamin korzystania z kąpieliska gminnego nad jeziorem Dymno w Koczale
 1. Regulamin określa zasady korzystania z kąpieliska gminnego nad jeziorem Dymno w Koczale.
 2. Kąpielisko jest strzeżone w czasie pracy ratownika wodnego. Poza godzinami pracy ratownika wodnego kąpielisko jest niestrzeżone i kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, a także niszczące urządzenia kąpieliska będą usuwane z terenu kąpieliska oraz przeciwko nim będą kierowane wnioski na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

Na terenie kąpieliska zabrania się:

 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • przekraczania granicy strefy oznaczonej;
 • leżakowania i biegania po pomostach;
 • stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę życia, zdrowia lub kalectwo;
 • wprowadzania zwierząt;
 • palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania środków odurzających;
 • wchodzenia i skakania do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego;
 • jazdy po pomostach na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach lub innymi pojazdami;
 • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób;
 • parkowania pojazdów mechanicznych;
 • niszczenia znaków, flag i wyposażenia kąpieliska.

Na terenie kąpieliska należy:

 • zwracać uwagę na kolor wywieszonej flagi i stosować się do jej oznaczeń;
 • utrzymywać czystość i porządek;
 • zgłaszać uszkodzenia i usterki urządzeń rekreacyjnych lub pozostałych elementów wyposażenia obiektu Administratorowi;
 • zapewnić opiekę osoby dorosłej dzieciom poniżej 12 roku życia;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
 • stosować się do postanowień regulaminu oraz poleceń ratownika lub pracowników Administratora.
Oznakowanie flag
 • flaga czerwona – kąpiel zabroniona;
 • flaga biała – kąpiel dozwolona.
Administrator

Urząd Gminy Koczała ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała numer telefonu: 598574258

Telefony alarmowe
 • 112 numer alarmowy;
 • 999 pogotowie ratunkowe;
 • 998 straż pożarna;
 • 997 policja;
 • 601 100 100 numer alarmowy WOPR.