Kierownictwo urzędu

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Grzegorz Pietrzak
Funkcja: Wójt Gminy Koczała
Telefon:  (59) 857 42 58
e-mail:  koczala@koczala.pl


SEKRETARZ GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Edyta Dziewińska
Funkcja: Sekretarz Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: e.dziewinska@koczala.pl

SKARBNIK GMINY KOCZAŁA

Imię i Nazwisko: Helena Jankiewicz
Funkcja: Skarbnik Gminy
Telefon: (59) 857 42 58
e-mail: h.jankiewicz@koczala.pl