Obwieszczenie o terminie polowań

Wójt Gminy Koczała podaje do publicznej wiadomości plan polowań
zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/2024 na terenie obwodu łowieckiego
nr 229 realizowany przez Koło Łowieckie „Tur-Wołomin”.

Pełna treść obwieszczenia