Pozwolenia wodnoprawne

Na prośbę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie przekazujemy informację na temat obowiązku i sposobu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem.