Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Gmina Koczała zachęca do zapoznania się z treścią ogłoszenia o zamówieniu pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.