Organizacje działające w gminie

Na terenie Gminy Koczała działają następujące organizacje pozarządowe:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Koczale
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Starznie
 4. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Poltarex” w Bielsku
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała
 6. Polski Związek Wędkarski koło w Koczale
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Koczale
 8. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
 9. Uczniowski Klub Sportowy „AS”
 10. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy
 11. Caritas Parafii p.w. Narodzenia NMP
 12. Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej
 13. Stowarzyszenie Obrony Praw Bezrobotnych
 14. Fundacja „KOCZALANIE XXI”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy Gminy Koczała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dostępny jest pod linkiem.

Wieloletni program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Wieloletni program współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 dostępny jest pod linkiem.