Orlik

Orlik w Koczale

Orlik w Koczale został oddany do użytku 17 listopada 2009 r.

Zajęcia na Orliku są kierowane do dzieci i młodzieży gminy Koczała oraz osób dorosłych, w tym niepełnosprawnych. Na dostępnych boiskach uczestnicy mogą grać w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenis ziemny. Osoby uczestniczące w tych zajęciach mogą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej i wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji sportowej.

Od roku 2016 na boisku sportowym Orlik w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych zatrudniany jest animator sportu. Odpowiada on za udostępnianie boiska w ramach miesięcznego harmonogramu pracy, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przebywających na boisku, a także za inicjowanie, organizację i realizację wydarzeń sportowych dla różnych grup wiekowych. Imprezy, które już na stałe wpisały się w kalendarz pracy animatora to między innymi: Sportowa Niedziela na Orliku, turniej tenisa ziemnego OPEN oraz turniej tenisa stołowego.