Przyjęcie i pobyt obywateli Ukrainy na terenie gminy.

Gmina Koczała przygotowała obecnie kilkadziesiąt miejsc dla obywateli Ukrainy zmuszonych do opuszczenia swego kraju objętego wojną. Miejsca te pozostają w dyspozycji wójta, starosty i wojewody. Do miejsc tych będą kierowane osoby przybywające do Polski, które nie udają się do wcześniej umówionego miejsca pobytu na przykład u rodziny lub znajomych.

Urząd Gminy Koczała nadal przyjmuje zgłoszenia od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, które chcą i mogą zaoferować zakwaterowanie i wyżywienie osobom przybywającym z Ukrainy. W tej sprawie prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Koczała p. Władysławem Sominka w godzinach pracy urzędu (numer telefonu: 59 857 42 58 wewnętrzny 71). Urząd Gminy Koczała zastrzega sobie możliwość skontrolowania zgłoszonych miejsc i sprawdzenia oferowanych warunków pobytu.

Osoby prywatne i zakłady pracy, które dobrowolnie z własnej inicjatywy przyjmują do siebie osoby z Ukrainy, prosimy mieć na uwadze, że oferowana pomoc musi mieć wymiar długofalowy i może wymagać pełnego zaangażowania. Przypominamy również, że udzielana przez Państwa pomoc obecnie ma charakter wolontariatu.

Obywatele Ukrainy mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Dzieci i młodzież ukraińska w wieku 7-18 lat mają prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole na dotychczasowych zasadach, dopóki nie zostaną zmienione przepisy w tym zakresie.