Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Koczała w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2024-2029