Sołectwo Bielsko

Sołtys: Szymon Majer

Rada sołecka: Kamil Reszke, Anna Sajdak, Piotr Szełemej

Sołectwo obejmuje miejscowości: Bielsko, Bryle, Potoki, Niedźwiady, Świerkówko