Sołectwo Koczała

Sołtys: Robert Makarewicz

Rada sołecka: Krzysztof Domin, Adela Gładysz, Beata Kołuda, Lidia Kroggel, Dawid Robakowski, Paweł Rodziewicz, Rafał Zaremba

Sołectwo obejmuje miejscowości: Dymin, Koczała, Płocicz, Podlesie, Strużka, Żukowo