Sołectwo Pietrzykowo

Sołtys: Bożena Bajek

Rada sołecka: Wioleta Bigos-Kulas, Dariusz Kopp-Ostrowski, Krystyna Pięta, Leszek Rudnik

Sołectwo obejmuje miejscowości: Adamki, Ciemino, Pietrzykowo, Pietrzykówko, Zagaje