Sołectwo Załęże

Sołtys: Wanda Rodziewicz

Rada sołecka: Bożena Burzyńska, Edward Minias, Martyna Stasiak

Sołectwo obejmuje miejscowości: Działek, Kałka, Załęże