Informacje dla przedsiębiorców

Informujemy, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398