Stanowiska

Imię i nazwiskoStanowiskoNumer biuraPoziom
Grzegorz Pietrzak Wójt Gminy11A2
Edyta DziewińskaSekretarz Gminy,
Kierownik Referatu Administracyjnego
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
11B2
Helena JankiewiczSkarbnik Gminy,
Kierownik Referatu Finansowego
101
Katarzyna BugalskaStanowisko do spraw kadr i zdrowia20
Marta StoltmannStanowisko do spraw obsługi sekretariatu112
Anna MajewskaStanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych20
Marzanna WysockaStanowisko do spraw obsługi rady gminy i archiwum41
Mariusz BublewiczInformatyk81
Magdalena JakubcewiczStanowisko do spraw księgowości budżetowej101
Agnieszka KurasStanowisko do spraw wynagrodzeń i opłat za odpady91
Barbara MikołajczakStanowisko do spraw działalności gospodarczej, oświaty
i ewidencji środków trwałych
91
Mirosława BukowskaStanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych142
Aneta BorkoStanowisko do spraw księgowości podatkowej142
Michał LichowidStanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego122
Renata MindaStanowisko do spraw pozyskiwania funduszy i inwestycji71
Tomasz WorobecStanowisko do spraw gospodarowania mieniem gminy i turystyki61
Dominika KucharskaStanowisko do spraw ochrony środowiska i zamówień publicznych132
Izabela KrukStanowisko do spraw porządku i czystości w gminie132
Władysław SominkaSamodzielne stanowisko do spraw gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych81
Adam KiedrowiczInspektor ochrony danych

.