Stanowiska

Imię i nazwiskoStanowiskoNumer biuraPoziom
Jerzy BajowskiWójt Gminy11A2
Joanna MyszkaZastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Administracyjnego
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
11B2
Helena JankiewiczSkarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego
101
Edyta Dziewińska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. dowodów osobistych i kadr
20
Aleksandra ZiółkowskaStanowisko ds. obsługi sekretariatu
Koordynator do spraw dostępności
112
Anna MajewskaPomoc administracyjna na stanowisku do spraw ewidencji ludności, kultury i zdrowia20
Marzanna WysockaStanowisko ds. obsługi rady gminy, zamówień publicznych i archiwum41
Mariusz BublewiczInformatyk81
Mariola RuteckaStanowisko do spraw księgowości budżetowej101
Agnieszka KurasStanowisko do spraw wynagrodzeń i opłat za odpady51
Barbara MikołajczakStanowisko do spraw działalności gospodarczej, oświaty i ewidencji środków trwałych51
Joanna RudnikStanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych91
Aneta BorkoStanowisko do spraw księgowości podatkowej91
Ewa KurpiejewskaKierownik Referatu Rozwoju i Środowiska122
Renata MindaStanowisko do spraw pozyskiwania funduszy i inwestycji132
Grzegorz PietrzakStanowisko do spraw gospodarowania mieniem gminy i turystyki132
Dominika KucharskaPomoc administracyjna na stanowisku do spraw ochrony środowiska oraz porządku i czystości w gminie132
Władysław SominkaSamodzielne stanowisko do spraw gospodarczych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych81
Adam KiedrowiczInspektor ochrony danych

.