Tereny sportowo-rekreacyjne

Na terenie Gminy Koczała funkcjonuje wiele terenów sportowo-rekreacyjnych w postaci placów zabaw, siłowni plenerowych, wiat z miejscem na ognisko, boisk i stanic kajakowych. Na terenie Gminy Koczała funkcjonuje 9 publicznie dostępnych placów zabaw i 5 siłowni plenerowych. Place zabaw zlokalizowane są w Koczale na osiedlu mieszkaniowym, przy ul. Miasteckiej i nad jeziorem Dymno, przy salach wiejskich w Pietrzykowie, Załężu, Łękini i Wilkowie, w Bielsku w centrum wsi oraz w Płociczu przy stanicy kajakowej nad rzeką Rudą. Natomiast siłownie plenerowe znajdują się w Koczale na osiedlu mieszkaniowym i nad jeziorem Dymno, w Pietrzykowie przy remizie OSP, w Bielsku przy kompleksie rekreacyjno-sportowym oraz w Łękini na terenie przy jeziorze.

W 2018 roku w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” wykonano zagospodarowanie stanicy kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdzie Pilskiej, jak również stanicy kajakowej w Płociczu. Zakres robót przeprowadzonych w Starej Brdzie Pilskiej obejmował: ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowę drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostołów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. Na stanicy kajakowej w Płociczu ustawione zostały także 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna i stojak na rowery. Oprócz tego stanice zostały oznakowane znakami drogowymi i wodnymi.