Tereny sportowo-rekreacyjne

Na terenie Gminy Koczała funkcjonuje wiele terenów sportowo-rekreacyjnych w postaci placów zabaw, siłowni plenerowych, wiat z miejscem na ognisko, boisk i stanic kajakowych.

Place zabaw i siłownie plenerowe

Na terenie Gminy Koczała funkcjonuje 10 publicznie dostępnych placów zabaw i 5 siłowni plenerowych. Place zabaw zlokalizowane są w Koczale na osiedlu mieszkaniowym, przy ulicy Miasteckiej i nad jeziorem Dymno, przy salach wiejskich w Pietrzykowie, Załężu, Łękini i Wilkowie, w Bielsku w centrum wsi i przy tartaku oraz w Płociczu przy stanicy kajakowej nad rzeką Rudą. Natomiast siłownie plenerowe znajdują się w Koczale na osiedlu mieszkaniowym i nad jeziorem Dymno, w Pietrzykowie przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, w Bielsku przy kompleksie rekreacyjno-sportowym oraz w Łękini na terenie przy jeziorze.

Zasady przebywania nad jeziorem Dymno

W poszczególnych miejscach nad jeziorem znajdują się tablice informujące o szczegółowych zasadach przebywania. Tablice wskazują granice obowiązywania zakazów. W obrębie dzikiej plaży i na terenie od dzikiej plaży do końca siłowni plenerowej obowiązuje całkowity zakaz biwakowania. Możliwe jest plażowanie przy dopuszczalnym natężeniu hałasu 45 decybeli w ciągu dnia i 40 decybeli w porze nocy. Parkowanie i postój samochodów, poza jezdniami dróg publicznych, dopuszczone są jedynie w miejscach wyznaczonych i na innych terenach w odległości co najmniej 50 metrów od brzegów jeziora.

Na terenie rozciągającym się od kąpieliska do parkingu samochodowego od strony ulicy Spacerowej możliwe jest plażowanie przy dopuszczalnym natężeniu hałasu 45 decybeli w ciągu dnia i 40 decybeli w porze nocy. Parkowanie i postój samochodów, poza jezdniami dróg publicznych, dopuszczone są jedynie w miejscach wyznaczonych i na innych terenach w odległości co najmniej 50 metrów od brzegów jeziora.

Podstawa prawna: uchwała Nr XXVII/170/2001 Rady Gminy w Koczale z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego poz. 1070).

Stanice kajakowe

W 2018 roku w ramach projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” wykonano zagospodarowanie stanicy kajakowej oraz pola biwakowego w Starej Brdzie Pilskiej, jak również stanicy kajakowej w Płociczu. Zakres robót przeprowadzonych w Starej Brdzie Pilskiej obejmował: ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowę drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostołów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. Na stanicy kajakowej w Płociczu ustawione zostały także 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna i stojak na rowery. Oprócz tego stanice zostały oznakowane znakami drogowymi i wodnymi.