Wójt Gminy

Imię i Nazwisko:  JERZY BAJOWSKI
Funkcja:  Wójt Gminy Koczała
Telefon:  (59) 8574258
e-mail:  koczala@koczala.pl

Godziny przyjęć interesantów:  w godzinach pracy Urzędu Gminy
Ponadto w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 1500 do 1600 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretarzem Urzędu Gminy Koczała tel. 59 857 42 58)