Wójt Gminy

Imię i Nazwisko:  Grzegorz Pietrzak
Funkcja:   Wójt Gminy Koczała
Telefon:  59 857 42 58
e-mail:  koczala@koczala.pl

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Urzędu Gminy
Ponadto w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 1500 do 1600 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem Urzędu Gminy Koczała, numer telefonu 59 857 42 58).