ZabytkiBędąc w Gminie Koczała warto zobaczyć trzy zabytkowe kościoły:

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale

Kościół w Koczale

Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale jest zabytkiem murowanej architektury sakralnej z początku XX wieku. Wzniesiony został w latach 1901–1902 w stylu neoromańsko–gotyckim z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Ottona Gronaua przy dużym zaangażowaniu parafian.

Obecna świątynia powstała na miejscu istniejącego prawie 200 lat drewnianego kościoła, który spłonął w 1891 roku w wyniku uderzenia pioruna. Do dnia dzisiejszego podziwiać można późnobarokowy ołtarz główny z I połowy XVIII w., ołtarz boczny św. Magdaleny z 1701 r., rokokowy ołtarz boczny prawy z I ćwierci XVIII w., który posiada późnobarokowy obraz Matki Boskiej Bolesnej, późnobarokową ambonę z I ćwierci XVIII w. z rzeźbą Samsona, rokokową chrzcielnicę z I połowy XVIII w. W kościele wisi także obraz, na którym odnaleźć można nazwisko fundatora jednego z koczalskich ołtarzy Jana Słomskiego ze Starej Brdy. Nowo wybudowany kościół został wyposażony w organy wykonane w zakładzie Paula Voelknera, które po dziś dzień są używane w czasie mszy św.

Wnętrze kościoła w Koczale

Więcej informacji na stronie parafii http://www.parafiakoczala.pl/

Kościół pw. Św. Mikołaja w Starznie

Kościół w Starznie

Kościół pochodzi z końca XVI lub początku XVII wieku. Wybudowany został na miejscu poprzedniego, który pochodził z czasów przynależności tych terenów do książąt Pomorza Gdańskiego. Świątynia ta ma konstrukcję drewnianą o konstrukcji zrębowej, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięty prostokątnie. Od strony północnej znajduje się zakrystia, od południowej – przedsionek, a od zachodu – wieża o konstrukcji słupowej zwieńczona baniastym hełmem, z kruchtą w przyziemiu. Dach jest jednokalenicowy, kryty gontem. Dwa dzwony pochodzą z roku 1648 (odlany przez Gerharda Bendinga z Gdańska) i 1824. W kościele znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z końca XVII wieku o bogatej dekoracji akantowej, z dwoma obrazami malowanymi na skórze: koronacja Matki Bożej i opłakiwanie. Późnobarokowa ambona i chrzcielnica w formie kielicha z pokrywą pochodzą z pierwszej połowy XVIII wieku, a krucyfiks z przełomu wieków XVIII i XIX.

Więcej informacji na stronie parafii http://www.parafiakoczala.pl/

Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli

w Pietrzykowie

Kościół w Pietrzykowie

Kościół został zbudowany został prawdopodobnie ok. XIV w. Świadczy o tym grubość murów obwodowych (ok. 1m), co w czasach panowania zakonu krzyżackiego było powszechną normą. Świątynia została zbudowana z kamieni i dużych cegieł na fundamentach kamiennych. Kościół od czasu budowy był wielokrotnie odnawiany.

Kościół posiada jedną kondygnację z niższą zakrystią od wschodu. W kościele znajdują się: zabytkowa podwieszana, przyścienna ambona pochodząca z I połowy XVII w., chrzcielnica datowana na poł. XVIII w. i chór muzyczny z I poł. XVII w. i prospekt organowy z 1841 r. Przy kościele znajduje się dzwonnica pochodząca z XIX w. W stronie zachodniej znajduje się czynny do dania dzisiejszego cmentarz.

Wnętrze kościoła w Pietrzykowie

Gmina Koczała jest jednym z partnerów projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim–remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo”,Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Celem projektu był wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu człuchowskiego oraz nadanie remontowanym obiektom nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych.

W zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie w latach 2010-2012 roku odnowiona została dzwonnica oraz przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie, chrzcielnicy, chórze muzycznym, drzwiach wewnętrznych. Naprawiono więźbę dachową i wymieniono pokrycie dachowe. Ponadto odnowiono elewację zewnętrzną, ułożono opaskę z kostki wokół kościoła i ułożono chodnik. Odrestaurowano również organy znajdujące się na drewnianym chórze muzycznym w centralnej jego części.

Zachęcamy do zwiedzania kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013