14 kwietnia Świętem Chrztu Polski

14 kwietnia Świętem Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy święto państwowe Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.

Celem tego święta jest upamiętnienie chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., oraz podkreślenie doniosłości decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego.

Zachęcamy do wywieszenia flag państwowych z tej okazji.