Plan budynku

Grafika przedstawia schemat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Koczała na poziomach minus jeden i zero. Dwa wejścia od ulicy Człuchowskiej i znajdującego się wzdłuż niej parkingu oznaczono dwiema strzałkami w kolorze pomarańczowym. Aby dostać się do urzędu głównym wejściem należy wejść po schodkach, lub użyć podjazdu dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Wejście główne prowadzi do holu, na prawo znajduje się biuro numer dwa oraz sala ślubów. Schody w dół, znajdujące się po prawej stronie w głębi holu prowadzą do sali konferencyjnej. Schody w górę znajdujące się po lewej stronie wewnątrz holu prowadzą na poziom numer jeden. Na zewnątrz urzędu, po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się bankomat. Drugie wejście do urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego i prowadzi do niego podjazd dla wózków. Wejście używane jest w przypadku planowanych uroczystości ślubnych, posiedzeń stowarzyszeń lub w innych wyjątkowych sytuacjach. Wejście prowadzi do holu, na prawo znajduje się toaleta, a na wprost sala ślubów.
Opis poziomu -1 i 0

Grafika przedstawia schemat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Koczała na poziomach minus jeden i zero. Dwa wejścia od ulicy Człuchowskiej i znajdującego się wzdłuż niej parkingu oznaczono dwiema strzałkami w kolorze pomarańczowym. Aby dostać się do urzędu głównym wejściem należy wejść po schodkach, lub użyć podjazdu dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Wejście główne prowadzi do holu, na prawo znajduje się biuro numer dwa oraz sala ślubów. Schody w dół, znajdujące się po prawej stronie w głębi holu prowadzą do sali konferencyjnej. Schody w górę znajdujące się po lewej stronie wewnątrz holu prowadzą na poziom numer jeden. Na zewnątrz urzędu, po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się bankomat. Drugie wejście do urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego i prowadzi do niego podjazd dla wózków. Wejście używane jest w przypadku planowanych uroczystości ślubnych, posiedzeń stowarzyszeń lub w innych wyjątkowych sytuacjach. Wejście prowadzi do holu, na prawo znajduje się toaleta, a na wprost sala ślubów.

Grafika przedstawia schemat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Koczała na poziomach jeden i dwa. Po lewej stronie schematu znajdują się pomieszczenia z poziomu numer jeden, a po prawej z poziomu numer dwa. Na poziom pierwszy prowadzą schody. Po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do biur od numeru cztery do numery dziesięć oraz do toalet. W pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie korytarza znajduje się ksero, z którego usług można skorzystać odpłatnie po uprzednim kontakcie z sekretariatem. Kolejne pomieszczenie po lewej stronie korytarza to biuro numer cztery, następne drzwi prowadzą do biura numer pięć, biura numer sześć i biura numer siedem. Pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do biura numer dziesięć, kolejne do biura numer dziewięć. We wnęce znajdują się dwie toalety. Ostatnie drzwi po prawej stronie korytarza prowadzą do biura numer osiem. Naprzeciwko toalet znajduje się dystrybutor wody. Naprzeciwko schodów, prowadzących na poziom numer dwa znajduje się sekretariat urzędu gminy, przez który można dostać się do gabinetu wójta oraz sekretarza gminy. W korytarzu na lewo od drzwi sekretariatu znajduje się biuro numer dwanaście, a w końcu korytarza biuro numer trzynaście. Na lewo od drzwi biura numer trzynaście znajduje się wejście do banku, a na prawo toaleta.
Opis poziomu 1 i 2

Grafika przedstawia schemat rozmieszczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Koczała na poziomach jeden i dwa. Po lewej stronie schematu znajdują się pomieszczenia z poziomu numer jeden, a po prawej z poziomu numer dwa. Na poziom pierwszy prowadzą schody. Po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do biur od numeru cztery do numery dziesięć oraz do toalet. W pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie korytarza znajduje się ksero, z którego usług można skorzystać odpłatnie po uprzednim kontakcie z sekretariatem. Kolejne pomieszczenie po lewej stronie korytarza to biuro numer cztery, następne drzwi prowadzą do biura numer pięć, biura numer sześć i biura numer siedem. Pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do biura numer dziesięć, kolejne do biura numer dziewięć. We wnęce znajdują się dwie toalety. Ostatnie drzwi po prawej stronie korytarza prowadzą do biura numer osiem. Naprzeciwko toalet znajduje się dystrybutor wody. Naprzeciwko schodów, prowadzących na poziom numer dwa znajduje się sekretariat urzędu gminy, przez który można dostać się do gabinetu wójta oraz sekretarza gminy. W korytarzu na lewo od drzwi sekretariatu znajduje się biuro numer dwanaście, a w końcu korytarza biuro numer trzynaście. Na lewo od drzwi biura numer trzynaście znajduje się wejście do banku, a na prawo toaleta.