79. rocznica wyzwolenia Koczały

1 marca 1945 roku Koczała została wyzwolona przez wojska 19 Armii Radzieckiej wchodzącej w skład II Frontu Białoruskiego, po czym jako gmina weszła w skład powiatu człuchowskiego, należącego najpierw do okręgu Pomorze Zachodnie, a następnie województwa pomorskiego.

Dzisiaj obchodzimy 79 rocznicę wyzwolenia Koczały i aby uczcić to wydarzenie Wójt Gminy Koczała Grzegorz Pietrzak wraz z delegacjami z ZKiW w Koczale, OSP w Koczale i harcerzami złożyli kwiaty pod obeliskiem.