nagłówek graficzny o treści: e-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała, grafika w tle: otwarty komputer przenośny. Dodatkowa grafika: herb gminy Koczała.

Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców naszej gminy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn.”E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” .

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich osób powyżej 25 roku życia.

W ramach szkolenia każdy będzie miał okazję zapoznać się m.in. z korzyściami jakie daje posiadanie profilu zaufanego, konta e-pacjenta, e-ZUS czy bankowości elektronicznej, co w dobie panującej pandemii zdecydowanie ułatwi mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Zajęcia prowadzone będą w grupach 10 osobowych, każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji swoje stanowisko komputerowe. Zajęcia, w zależności od ilości chętnych, będą się odbywały również w świetlicach na terenie naszej gminy. W ramach szkolenia przewidziane są maksymalnie dwa spotkania w ustalonych terminach i godzinach dogodnych dla Państwa. Zapisy u sołtysów, w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz pod numerem telefonu 59-857-42-58.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych  niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród 150 uczestników  powyżej 25 roku życia objętych szkoleniem jednym z siedmiu modułów tematycznych, tj.:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”.

Każda osoba może wziąć udział w zajęciach z jednego bloku tematycznego.
Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach!

Ulotka Akademia kompetencji cyfrowych

Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.