Ankieta – Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale, w związku z koniecznością opracowania/aktualizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej, prosi o wypełnienie ankiet.

Mieszkańcy:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1074101/koczala-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Uczniowie:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1074104/koczaly-ankieta-dla-uczniow-diagnoza-zjawiska-przemocy.html