Badania ankietowe w gminie Koczała

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, że w II kwartale br. będzie realizował badania ankietowe spośród losowo wybranych mieszkańców gminy Koczała. Badania będą przeprowadzane telefonicznie.