Nagłówek graficzny o treści: ochrona środowiska, w tle lekko zachmurzone niebo i słońce przebijające się zza chmur, herb gminy Koczała

Baza Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków

Zgodnie z informacją przekazaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który jest odpowiedzialny za stworzenie Bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od 1 lipca 2021 roku właściciel lub zarządca każdego budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB w terminach:

  • 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją,
  • 14 dni dla nowopowstałych budynków.

Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują się tutaj na stronie internetowej.