Logo Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2020 roku realizuje zadanie publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Człuchowie.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA NIEODPŁATNA MEDIACJA