Tekst: darmowa pomoc online Grupy Wsparcia Równoważnia. Pierwszy krok na drodze do nowego życia. www.adra.pl/kryzys. Grafika: splecione dłonie

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska uruchomiła grupy wsparcia „Równoważnia” dla osób, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online. Pomocy będą udzielać doświadczeni terapeuci. Konsultacje będą prowadzone dla różnych grup osób. Skorzystać mogą ci, którzy już przed epidemią korzystali ze wsparcia psychoterapeutów, a w obecnym czasie odczuwają jeszcze większe trudności i lęki. Z pomocy mogą też skorzystać osoby, które do tej pory nie potrzebowały wparcia terapeutów, ale teraz odczuwają lęk związany z utratą zatrudnienia czy problemami finansowymi.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Formularz dla osób, które chcą dołączyć do grup wsparcia, jest dostępny na stronie internetowej fundacji: https://www.adra.pl/kryzys/

Więcej informacji: https://piaseczno.eu/darmowa-pomoc-psychologiczna-w-ramach-grup-wsparcia-rownowaznia/