nagłówek graficzny o treści: informacja, grafika w tle; mężczyzna w koszuli i krawacie mówi przez megafon i wskazuje palcem w bok

Doposażenie świetlic wiejskich

W czasie wakacji do świetlic wiejskich na terenie naszej gminy został przekazany sprzęt w postaci projektorów wraz z ekranami, stołów bilardowych i do tenisa stołowego, głośników oraz notebooków. Każda świetlica otrzymała sprzęt w zależności od jej indywidualnych potrzeb. Podczas spotkań kulturalnych i sportowych w sołectwach będą więc nowe możliwości integracji starszych i młodszych mieszkańców.

Darowiznę na ten cel w kwocie 50.000,00 zł przekazała Fundacja Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona z siedzibą w Warszawie.